Uitnodiging bijeenkomst arbeidsomstandigheden 14 juni 2017

Het bestuur van de VMS nodigt u van harte uit voor onze bijeenkomst op 14 juni a.s. over arbeidsomstandigheden. De bijeenkomst vindt plaats bij de VMS, Nieuweweg 226 in Veenendaal.

Dit jaar voert de Inspectie SZW een inspectieproject uit in de bestratingsbranche. Het jaar is nog niet zo lang van start en de eerste beelden beginnen zich al af te tekenen. ISZW merkt dat niet alle partijen zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de arbeidsomstandigheden in aanbesteding, contractvorming en uitvoering.

Het inspectieproject loopt tot het einde van 2017 en ISZW verwacht dus nog een flink aantal bedrijven te gaan inspecteren. De VMS wil niet langer afwachten en nu in actie komen om hier verbetering in te brengen in belang van een gezonde bestratingsbranche.
Tijdens onze ledenvergadering was ISZW aanwezig en er ontwikkelden zich pittige discussies. Over een ding was iedereen het eens: er moet iets gebeuren!

Tijdens de bijeenkomst op 14 juni a.s. gaan we onder leiding van Robert-Jan van den Berg en Peter Ligthart met elkaar in gesprek: opdrachtgevers, opdrachtnemers, producenten van elementen en machines, kortom iedereen die kan en moet bijdragen aan een gezonde branche. Het resultaat van de discussie zullen we vastleggen in een notitie, die zal worden gepubliceerd.

Vanzelfsprekend zijn onze leden welkom, maar daarnaast zijn ook niet-leden van de VMS van harte uitgenodigd om mee te doen. De bijeenkomst start om 14:00 uur en we sluiten om 17:00 uur af. In verband met de voorbereiding verzoeken wij ieder die wil deelnemen zich hier aan te melden.

Wij zien u graag op 14 juni!

Joop Polfliet
Voorzitter VMS

Word hier lid van VMS