Actueel

Waarom lid worden van de VMS?

Lees verder...

Aanbod bestratingsmachines staat online

Lees verder....

VMS start proef met exoskelet

Lees verder....

Gemeente Nijmegen schrijft per 1 januari 2021 de BRL 9334 voor

Lees verder....

VMS en OBN werken samen aan een gezonde bestratingsbranche

Lees verder....

Actie: Bouw en infra staan op slot, politiek trek ’t vlot!

Lees verder....

NK Machinaal Straten wordt verplaatst naar het najaar

Lees verder....

Uitnodiging 29 mei bijeenkomst BRL 9334 Straatwerk Rotterdam

Lees verder....

Uitnodiging NK 2019 Machinaal Straten

Lees verder....

Vooraankondiging NK Machinaal Straten: Save the date!!

Lees verder....

Uitnodiging 21 mei bijeenkomst BRL 9334 Straatwerk Nijmegen

Lees verder....

Inschrijfformulier Nijmegen bijeenkomst BRL 9334 op 21 mei

Lees verder....

Bezoek Beleef techniek 2019 in Harderwijk!

Lees verder....

Almi machinefabriek bv winnaar jaar gratis lidmaatschap

Lees verder....

Bijeenkomst BRL 9334 Straatwerk druk bezocht

Lees verder....

Kick-off jubileumjaar tijdens InfraTech groot succes

Lees verder....

Eerste VMS Branchecertificaat Straatmaker SPG Midden Nederland uitgereikt

Lees verder....

Artikel ‘Maatschappelijk verantwoord straatwerk’ in Stadswerk Magazine

Lees verder....

Leonard van der Velde nieuwe voorzitter VMS

Lees verder....

Eerste vaardigheidsproef VMS branchecertificaat Straatmaker in Bilthoven een feit

Lees verder....

Uitbreiding examenlocaties VMS Branchecertificaat Sraatmaker

Lees verder....

Nationale Kampioenschappen op 2 en 3 maart 2018

Lees verder....

Initiatief VMS: Start informatie platform uitwisseling depots

Lees verder....

BRL 9334 krijgt rol bij aanbestedingen in gemeente Amsterdam

Lees verder....

Artikel bijeenkomst arbeidsomstandigheden in BouwBelang 4-2017

Lees verder....

Filmpje Struyk Verwo Infra online

Lees verder....

Dag van de Openbare Ruimte september 2017

Lees verder....

Informatie Infra Expo Leuven mei 2018

Lees verder....

Joop Polfliet in BouwBelang 2-2017

Lees verder....

Werkgroep Co2 van start

Lees verder....

ATA Infra 50ste lid VMS

Lees verder....

VMS en OBN werken samen aan een gezonde bestratingsbranche

De VMS en OBN zijn twee verenigingen die zich gezamenlijk inzetten voor een gezonde bestratingsbranche. De VMS bestaat 25 jaar en is opgericht vanuit een moderniseringsbehoefte. In deze periode zijn er veel innovaties in de branche toegepast die we nu allemaal vrij normaal vinden. De CROW publicatie 324 ‘Verantwoord aanbrengen elementverharding’ voorziet hier ook in. De OBN bestaat 55 jaar en is ontstaan vanuit een ambachts- en kwaliteitsbehoefte.

Beide verenigingen hebben een brede achterban maar opereren nog steeds separaat en het is  vreemd dat we in dezelfde branche niet samen optrekken. Hier komt vanaf 2020 verandering in, want de VMS en OBN gaan samenwerken.

Wat streven we na met deze samenwerking? Duidelijkere kwaliteitsrichtlijnen, een betere verbinding in de ketensamenwerking, een aantrekkelijke en innovatieve branche en een kwalitatief beter eindresultaat op straat.Deze samenwerking wordt breed gedragen door de leden van beide verenigingen en is bezegeld met een samenwerkingsovereenkomst. Centraal in de samenwerking staat een krachtigere lobby als het gaat om milieu- en arbeidsomstandigheden,  een samenwerking en kennisuitwisseling op de volgende thema’s:

Kennis en onderwijs
Imagoverbetering
Ketensamenwerking
Innovatie en techniek
Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)

Er worden in 2020 werkgroepen gevormd om deze thema’s verder uit te werken en hier doelstellingen aan te koppelen. Elke werkgroep bestaat uit VMS en OBN leden en er zullen meerdere overleggen per jaar plaatsvinden.

Zo zijn we bij het thema KAM al gezamenlijk in gesprek met de SEB en het College van Deskundigen, dat de BRL beheert, over een duidelijke kwaliteitsrichtlijn voor de gehele branche.

Ons uiteindelijk doel? Onze branche weer gezond en aantrekkelijk maken voor de gehele keten!!!

Inloggen

X