Gemeente Nijmegen

Contactgegevens

Korte Nieuwstraat 6, Postbus 9105
6500 PP Nijmegen
T 024 32 99 398
www.nijmegen.nl
r.hartenhof@nijmegen.nl

Contactpersoon

Roel Hartenhof (Senior werkvoorbereider civiel)
T 024 32 99 398
E r.hartenhof@nijmegen.nl

Omschrijving

Nijmegen is een prachtige, duurzame stad:
de oudste stad van Nederland. Daar gaan
de medewerkers van de gemeente Nijmegen zorgvuldig mee om. Tegelijk is er in Nijmegen ruimte voor moderne ontwikkelingen. Bewoners, ondernemers, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, studenten, toeristen en andere bezoekers stellen immers steeds nieuwe eisen aan Nijmegen.
De afdeling Projecten- en Interim Management (PIM) is het ingenieursbureau van de gemeente Nijmegen. Hier worden projecten in de openbare ruimte gerealiseerd vanaf definitiefase tot en met overdracht naar beheer en onderhoud. De missie van Afdeling PIM luidt: ‘Wij geven de stad de ruimte. Wij maken samen met anderen de stad van morgen.’
Eén van de bureaus is het bureau Diensten & Producten (D&P). Het bureau D&P is verantwoordelijk voor het maken van contractstukken en het benaderen van de
markt. De kernactiviteiten van het bureau D&P worden onderscheiden in twee taakvelden met bijbehorende producten, namelijk werkvoorbereiding en ontwerpers/adviseurs.
Taakveld werkvoorbereiding zorgt voor het uitwerken van verkeerskundige schetsen en stedenbouwkundige ontwerpen richting maatvaste ontwerpen, conform het standaard handboek van de gemeente Nijmegen  ‘Inrichting openbare ruimte’. Ook verzorgt de
werkvoorbereiding de integrale toetsing van deze plannen met interne en externe betrokken partijen. Uiteindelijk worden deze activiteiten in een contract verwoord. Taakveld ontwerpers/adviseurs adviseert bij ontwerpen,
beleidsontwikkeling en wijkbeheer. Ze stellen richtlijnen op, doen aanbevelingen, verrichten onderzoeken, maken berekeningen, schrijven bestemmingsplanparagrafen, maken verkeersbesluiten en ontwerpen en toetsen
documenten.


Inloggen