Markus – Van der Veekens BV

Contactgegevens

Leeweg 2
1161 AB Zwanenburg
Postbus 27
1160 AA Zwanenburg
T 020 587 40 00
www.markusbv.nl
www.gebrvanderveekens.nl
info@markus-veekens.nl

Contactpersoon

E.G. van der Neut (Directeur)
T 20 587 40 00
E info@markus-veekens.nl

Omschrijving

Markus B.V. en Gebr. van der Veekens zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor het project SOK Elementenverhardingen, perceel 1 van Gemeente Amsterdam. Dit perceel is even groot als de helft van het oppervlak van stadsdeel Amsterdam-Noord. Combinatie Markus-Veekens kreeg het project gegund op basis van het plan van aanpak ‘Slim en schoon werken’ en het plan ‘Samenwerking’.

De komende vier jaar is Combinatie Markus-Veekens verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud aan het straatwerk en de elementenverhardingen.
Het benodigde materieel, personenvervoer en handgereedschap zullen 100% elektrisch worden uitgevoerd. Deze maatregel leidt tot een reductie van gereden kilometers door voertuigen met een verbrandingsmotor. Hierdoor daalt de uitstoot van fijnstof en stikstof en neemt de concentratie in de lucht af. Daarnaast neemt de uitstoot van CO2 af en dit draagt bij aan de klimaatambities van Amsterdam en de algehele energietransitie.

Naast het dagelijks onderhoud verzorgt Combinatie Markus-Veekens de voorbereiding en uitvoering van nieuwe (straatwerk)projecten van Gemeente Amsterdam, die binnen het perceel vallen. De plannen voor het dagelijks onderhoud vormen hiervoor de basis. Op deze manier kunnen zij de projecten duurzamer uitvoeren en overlast voor de omgeving beperken.

Markus is al bijna 75 jaar actief op het gebied van infra, saneren, slopen, waterbouw en natuurbouw. Tot hun klanten behoren provincies, gemeentes, waterschappen, bedrijven, woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars. Om hen optimaal te kunnen ontzorgen, vindt Markus het belangrijk in een zo vroeg mogelijk projectstadium betrokken te zijn. Zij kunnen adviseren over zaken als publieksgericht handelen, ontwerp, optimalisaties, planning, plan van aanpak en realisatie. Met persoonlijke betrokkenheid en doeltreffende werkwijze maken zij van elk project een geslaagde oplevering.

Gebr. van der Veekens is een familiebedrijf dat in 1951 begon met het vakkundig uitvoeren van bestratingswerkzaamheden. Onder leiding van de inmiddels 4e generatie, Richard en Vinus van der Veekens, ontwikkelde de organisatie zich tot een aannemersbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw.  Zij stellen hoge eisen aan het eindresultaat van hun werk en hun goed opgeleide vaklieden leveren de vereiste kwaliteit. Gebr. van der Veekens staat bekend als een daadkrachtige onderneming en een gedegen kwaliteitsbouwer met een nononsense mentaliteit. Hun mensen durven hun verantwoordelijkheid te nemen. Zij  hebben hierdoor langlopende relaties opgebouwd met opdrachtgevers, die voornamelijk bestaan uit overheid en bouwbedrijven.


Inloggen