Van der Werff Groep

Contactgegevens

Koperweg 8
2401 LH Alphen aan den Rijn
T 0172 46 95 00
www.vanderwerffgroep.nl
info@vanderwerffgroep.nl

 

Contactpersoon

Jolanda van Rutten (personeelsfunctionaris)
T 0172 46 95 18
E j.vanrutten@vanderwerffgroep.nl

Omschrijving

De Van der Werff Groep is een moderne onderneming met totaaloplossingen op maat voor infra- en milieutechnische projecten. Zowel onder als boven de grond: wij maken het helemaal. En dat altijd op een klantgerichte manier en vanuit een praktische benadering, zodat je nooit voor verrassingen komt te staan.

Geschiedenis
Wij zijn in 1976 begonnen als traditioneel grond-, wegenbouwbedrijf, al snel kwam daar de waterbouwtak bij. In de begintijd hielden wij ons vooral bezig met het uitvoeren van binnenstedelijke reconstructies, het aanleggen van riolering en de renovatie van kademuren.
Maar in de afgelopen twintig jaar hebben wij ons ontwikkeld tot een meer moderne onderneming, waarbij er ook meer aandacht kwam voor milieutechniek en enginering. Een gevolg van een vraag vanuit de markt en onze drang om te innoveren. We steken namelijk graag onze nek uit om vooruitstrevende plannen om te zetten in succesvolle projecten. Een recent voorbeeld hiervan is het plaatsen van snellaadstations.

Onze verschillende disciplines hebben we ondergebracht in drie werkmaatschappijen:

Van der Werff Infra
Deze werkmaatschappij voor grond-, weg- en waterbouw verzorgt de complete infratechnische realisatie van projecten. Denk bijvoorbeeld aan binnenstedelijke reconstructies, aanleg van rioleringen en aanleg van buitenterreinen.

EcoCare Milieutechniek
Zoals de naam van deze werkmaatschappij al aangeeft, focussen we ons op milieutechnische projecten. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van tankstations, aanleg van vloeistofdichte vloeren, aanleggen laadstations en het uitvoeren van bodemsaneringen.

Wacom Ingenieursbureau
Onder meer het verzorgen van het complete ontwerpproces, inclusief bestekken en tekeningen, doen we in deze werkmaatschappij. Kenmerkend is daarbij onze praktische insteek. Wij garanderen dat alles wat wij bedenken en op papier zetten ook daadwerkelijk werkt in de praktijk. Vooral op het gebied van de inrichting van terreinen, weg(re)constructies, waterbouwkunde en bouwmanagement ligt onze kracht.

Deze drie werkmaatschappijen kunnen goed onafhankelijk van elkaar werken, maar ook uitstekend samen. Wij bundelen dan de krachten om tot een totaaloplossing te komen. Als een rode draad door deze werkmaatschappijen loopt onze kennis over grondwaterbeheersing. Wij hebben dit naadloos in onze bedrijfsactiviteiten geïntegreerd. Door onze integrale aanpak kunnen wij werkzaamheden uiterst kostenbewust uitvoeren en is de totale doorlooptijd strakker georganiseerd.


Word hier lid van VMS