Word hier lid

Hartelijk dank voor uw interesse in de Verenging Modern Straatwerk

De VMS ziet het als haar opdracht om aan een moderne en gezonde bestrating-branche te werken, waarin professionals op basis van wederzijds respect samenwerken aan een duurzaam product met een minimaal beslag op grondstoffen en middelen. De VMS biedt een platform voor alle betrokken partijen rond de ontwikkeling en toepassing van moderne straattechnieken. Leden van de VMS zijn vooruitstrevende denkers en voorstanders die zich inzetten voor kwaliteitsverbetering van straattechnieken met aandacht voor de arbeidsomstandigheden en respect voor de omgeving.

Lidmaatschapsgeld
Het lidmaatschapsgeld voor 2021 is € 1.495,-. Voor het eerste jaar bestaat het aspirantlidmaatschap waarvoor een contributie van € 499,- geldt. Het aanmeldingsformulier inclusief de statuten van de vereniging kunt u downloaden via onderstaande links.
Er wordt twee maal per jaar een Algemene Ledenvergadering gehouden in het voorjaar en het najaar.

AFNL
Vanaf 2012 heeft de VMS zich aangesloten bij Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra (AFNL). Dat betekent dat u als lid van de VMS tevens ondersteuning kunt krijgen bij sociale vraagstukken rondom arbeidsrecht, cao, etc. Maandelijks ontvangt u een ledenbulletin, dat de VMS gezamenlijk met de AFNL samenstelt met betrekking tot lopende sociale zaken.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen (T 0651 644 801). Uiteraard zijn wij bereid om het een en ander mondeling toe te lichten.

Aanmeldformulier 2021
Statuten

Inloggen