Visie

De bestratingsbranche staat voor een grote uitdaging. Om de branche toekomstbestendig te maken zet de VMS zich in voor verbetering van het imago van de straatmaker, voor de instroom van nieuwe vaklieden die past bij de groeiprognoses, en voor prijzen die ruimte bieden voor innovatie en kwaliteitsverbeteringen.

Samenwerking in de keten is daarvoor onontbeerlijk. Het is een maatschappelijk belang dat de bestratingbranche in alle opzichten gezond is. Dát is het bestaansrecht en de opdracht van de VMS.
Daarom legt de VMS verbindingen tussen de ketenpartners van opdrachtgever en ontwerper tot leverancier en bestratingbedrijf met respect voor ieders rol in het proces.

Hoge verwachtingen
Bestraten is niet alleen een kwestie van techniek. Bestraten is het voldoen aan hoge verwachtingen van ontwerpers, opdrachtgevers, maar vooral van de gebruikers. De tevredenheid van de gebruikers van de openbare ruimte: dat is wat alle partners in de bestratingsbranche bindt.

Die verwachtingen moeten worden waargemaakt binnen het kader van kwaliteitseisen, tegen marktconforme prijzen en met aandacht voor het welzijn van de medewerkers. Dat vraagt ook dat kwalitatief goed en verantwoord straatwerk onderscheidend en zichtbaar wordt gemaakt. De VMS zet zich in dit kader in voor certificering van straatwerk (BRL 9334) en voor goede opleidingen.

Uit oogpunt van arbeidsomstandigheden, de afname van de beschikbaarheid van vakkrachten en de beperking van de overlast voor de omgeving blijft mechanisatie van straatwerk een speerpunt in het beleid van de VMS.

Maatschappelijk verantwoord
De VMS staat voor maatschappelijk verantwoord straatwerk. Daarin past het streven naar verbetering van de arbeidsomstandigheden, respect voor de omgeving, maar ook het beperken van het beslag op grondstoffen en publieke middelen. Bestrating is een duurzaam product dat, mits goed aangelegd, is bedoeld voor ten minste 30 jaar probleemloos gebruik.

Aantrekkelijke branche
De VMS wil de bestratingbranche op de kaart zetten als aantrekkelijke branche. Goede praktijkgerichte opleidingen, waarin alle facetten van het bestratingvak aan de orde komen, moeten interessant worden
voor alle groepen in de Nederlandse samenleving.

Inloggen