Bestratingsmachines

In het kader van de eis in de bestratingsbranche van ‘wat machinaal kan, moet ook machinaal gebeuren’, vindt u hier een overzicht van welke bestratingsmachines de bij de VMS aangesloten machineleveranciers kunnen leveren.

Welke werkzaamheden kun je allemaal met bestratingsmachines verrichten?
Je kunt zowel nieuwe klinkers als gebruikte klinkers machinaal leggen, je kunt gebruikte klinkers ook schoonmaken, pakketteren en sorteren. Tegels kunnen machinaal uitgehaald en gelegd worden. Ook gebruikte tegels kunnen schoongemaakt, gesorteerd en gepakketteerd worden.

Banden kunnen machinaal gesteld worden. Diverse betonproducten kunnen machinaal gelegd worden en ook het egaliseren van de zandbaan kan machinaal.

Welke machine zoekt u?

Elke verrichting heeft een ander type machine nodig. Maak hieronder de keuze voor welk type werkzaamheden u een machine zoekt. Er is één keuze mogelijk. U vindt dan verschillende machineleveranciers met links naar de verschillende machines voor verdere informatie.

Ik zoek een machine die beschikt over deze functionaliteit(en):

Nieuwe klinkers leggen
Gebruikte klinkers uithalen
Gebruikte klinkers schoonmaken
Gebruikte klinkers sorteren/pakketteren
Gebruikte klinkers leggen
Nieuwe tegels leggen
Gebruikte tegels uithalen
Gebruikte tegels schoonmaken
Gebruikte tegels sorteren/pakketteren
Gebruikte tegels leggen
Trottoirbanden en overige betonelementen

Inloggen