Stadswerk

Contactgegevens

Galvanistraat 1
6716 AE Ede
T 0318 69 27 21
www.stadswerk.nl
info@stadswerk.nl

Contactpersoon

Louise Kok (accountmanager)
T 0318 69 27 21
E louise.kok@stadswerk.nl

Omschrijving

Onze openbare ruimte, de fysieke leefomgeving is een heel kostbaar bezit. Daar gebeurt het, daar krijgt de cultuur van de samenleving vorm en ontwikkelt een gemeente identiteit. Wat hebben we nodig om onze fysieke leefomgeving goed te ontwerpen, in te richten en te beheren? En hoe kunnen we dit doen samen met betrokken burgers? Vraagstukken waar alle gemeenten en hun ketenpartners mee bezig zijn.

Vereniging Stadswerk Nederland biedt aan alle Nederlandse gemeenten een forum om kennis en ervaring op dit brede terrein uit te wisselen. Als lid van de internationale vakvereniging IFME is Stadswerk ook aangesloten op internationale kennisuitwisseling. Stadswerk is een netwerk van ruim drieduizend gedreven vakgenoten. Via hun Stadswerk magazine bereiken ze een nog veel grotere groep.

Een vereniging met een rijke historie
Stadswerk kent een rijke historie die teruggaat tot 1898. Willem Hofkamp, directeur Gemeentewerken Leeuwarden, benaderde 24 gemeenten om met elkaar van gedachten te wisselen over hun dagelijkse bezigheden. Het samenroepen van deze ‘G-24’ is de eerste gedocumenteerde bijeenkomst van de Vereniging Stadswerk.
Vereniging Stadswerk Nederland in haar huidige vorm bestaat sinds 1992.

Bijeenkomsten en activiteiten
Stadswerk verbindt mensen en partijen. Dit deskundige netwerk vindt elkaar op bijeenkomsten van uiteenlopend formaat en karakter: studiemiddagen, dicht bij huis in de regio, Stadswerkcafés, excursies en symposia.  Maar ook online stimuleert Stadswerk ontmoeting: een website met besloten deel voor leden. Dankzij de uitgebreide mogelijkheden van de website, kunnen Stadswerkers elkaar eenvoudig vinden, bijvoorbeeld op regio, vakgebied of specifieke competenties.

Stadswerk is een vereniging die wordt gedragen door de aangesloten gemeenten. Zij gebruiken de vereniging om onderling kennis en ervaring uit te wisselen.
Zo horen de leden op Stadswerkbijeenkomsten weer van elkaar “hoe het kan” in plaats van dat iemand komt voorhouden “hoe het moet”.

Stadswerk ontmoet  en verbindt
Stadswerk is actief in 45 netwerken en commissies. In tal van adviescommissies en raden, zowel landelijk als regionaal, vertegenwoordigen ze de belangen van hun leden.
Stadswerk kent de leden in haar netwerk en zorgt er voor dat de verbinding wordt gelegd met andere netwerken. Stadswerk bevordert dat het optimaal gebruik van de fysieke leefomgeving een passende plek heeft op de maatschappelijke en politieke agenda. Zij stimuleren meningsvorming over actuele thema’s en treden daarmee naar buiten.


Inloggen